Cancel Preloader

Jak się pisze?


Słowo “lektura” zapisywane jest z “o” bez kreseczki. Jest to poprawna i powszechnie stosowana forma tego słowa. Jeśli słowo “lektóra” zapisywane jest z “o” z kreską, ale jest to błędna forma tego słowa. Prawidłowa pisownia to “lektura”.


Słowo “lektura”

Słowo “lektura” oznacza proces czytania i analizowania tekstu literackiego lub naukowego. Może to obejmować różne formy tekstu, takie jak książki, artykuły, eseje, rozprawy, powieści, wiersze, dramaty, reportaże lub inne publikacje. Lektura jest często stosowana jako metoda nauczania, która polega na obowiązkowym lub dobrowolnym czytaniu określonych tekstów i wykonywaniu zadań związanych z ich interpretacją i analizą. Proces lektury może pomóc w rozwijaniu kompetencji czytelniczych, językowych, krytycznego myślenia, interpretacji i analizy tekstu, a także w poszerzaniu wiedzy i horyzontów.

Słowo “lektura” jest zapisane w słownikach języka polskiego i jest często używane w kontekście edukacyjnym oraz literackim. Może być stosowane zarówno w języku potocznym, jak i oficjalnym, w zależności od kontekstu i intencji autora. W szkole lub na uczelni lektura może być obowiązkowa lub dodatkowa, a także rozrywkowa. Można czytać lektury w celu zdobycia wiedzy, rozwoju umiejętności lub relaksu. Lektura może być również formą komunikacji i wymiany myśli z innymi osobami, a także źródłem inspiracji i motywacji.

Słowo “lektura” jest często używane w różnych kontekstach i sytuacjach. Na przykład jednym z nich to obowiązkowa lektura – w szkole lub na uczelni często wymagane jest czytanie określonych tekstów literackich lub naukowych, które są uznawane za ważne lub kluczowe dla danego przedmiotu lub kierunku studiów. Takie teksty są nazywane obowiązkowymi lekturami i uczniowie lub studenci muszą je przeczytać i zrozumieć, aby zdać egzamin lub zaliczenie. Drugim przykładem może to być lektura rozrywkowa – czytanie tekstów literackich lub naukowych może być również formą rozrywki i relaksu. Można wybierać lektury, które są interesujące, inspirujące lub pouczające, a także odpowiadają naszym zainteresowaniom i preferencjom. Czytanie lektur rozrywkowych może pomóc w rozwijaniu wiedzy, zdolności językowych, emocjonalnych i intelektualnych, a także w oderwaniu się od codziennych obowiązków i stresów. 


10 przykładów słowa “lektura”

  1. Lektura jest obowiązkowym elementem programu nauczania w szkole średniej.
  2. Lektura “Lalki” Bolesława Prusa jest jednym z klasycznych dzieł literatury polskiej.
  3. Moja ulubiona lektura to komiksy o Supermanie.
  4. W ramach przygotowań do egzaminu z języka polskiego musiałem przeczytać kilka lektur.
  5. Podczas wakacji chcę znaleźć czas na lekturę kilku nowych książek.
  6. Zawsze staram się przed zakupem nowej książki przeczytać jej opis i recenzje, aby upewnić się, czy będzie to interesująca lektura.
  7. Lektura jest ważnym elementem rozwoju intelektualnego i kulturalnego.
  8. Przed rozpoczęciem lektury trzeba zapoznać się z planem dzieła i prześledzić spis treści, aby lepiej zrozumieć kontekst.
  9. Podczas lektury warto zwracać uwagę na język, styl i strukturę tekstu, aby lepiej zrozumieć intencje autora.
  10. Lektura to także doskonała okazja do rozwijania własnych przemyśleń i interpretacji tekstu.